Strona g³ówna - main page


Nowości:   Air Show Radom 2013  -  Piknik lotniczy 75 lat PZL Mielec  -  Muzeul National al Aviatiei Romane  -  Dreamlinery PLL LOT  -  ZLOT 2012


nazwa PZL W-3WA Sokół miejsce nad Polską
rejestracja/nr boczny 0720  data 2005-06-23
nr fabr. 360720 autor Adam Pękala
użytkownik/właściciel
jednostka
Lotnictwo Wojsk Lądowych
66 dywizjon lotniczy
uwagi
Zdjęcie jest na stronie od 2006-02-07 - obejrzane 2653 razy.
Link do zdjęcia: http://lotnictwo.net/foto.php?id=123615
< następne - Nowe wyszukiwanie - poprzednie>


Copyright Lotnictwo.net & LAF. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i jakiekolwiek inne materiały i dane z tych stron nie mogą być używane lub publikowane, zarówno do celów zarobkowych, jak i innych, w jakiejkolwiek formie, w Internecie, ksi±żkach i czasopismach, bez zezwolenia ich autorów. We wszelkich sprawach proszę kontaktować się z nami e-mailem - kontakt z redakcją.
Copyright Lotnictwo.net & LAF. All rights reserved. Photos and any other material from this site may not be used or published, neither commercially nor for other purposes, in any form, including Internet, magazines and books, without the authors permission. For all enquiries please contact us by e-mail or by other means. Contact the editor here.


free counters