Strona g³ówna - main page


Nowości:  NATO Days 2015, Ostrawa  -  Air Show Radom 2015  -  RIAT 2015, Fairford -  Pokazy 90 lat WSOSP, Dęblin 
nazwa PZL W-3WA Sokół miejsce Tallil AB, Irak (ORTL)
rejestracja/nr boczny różne  data 2003-08
nr fabr. autor Remko van de Bunt
użytkownik/właściciel
jednostka
Lotnictwo Wojsk Lądowych
uwagi
Zdjęcie jest na stronie od 2004-12-25 - obejrzane 3792 razy.
Link do zdjęcia: http://lotnictwo.net/foto.php?id=112668
< poprzednie - Nowe wyszukiwanie - następne >


Copyright Lotnictwo.net & LAF. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i jakiekolwiek inne materiały i dane z tych stron nie mogą być używane lub publikowane, zarówno do celów zarobkowych, jak i innych, w jakiejkolwiek formie, w Internecie, ksi±żkach i czasopismach, bez zezwolenia ich autorów. We wszelkich sprawach proszę kontaktować się z nami e-mailem - kontakt z redakcją.
Copyright Lotnictwo.net & LAF. All rights reserved. Photos and any other material from this site may not be used or published, neither commercially nor for other purposes, in any form, including Internet, magazines and books, without the authors permission. For all enquiries please contact us by e-mail or by other means. Contact the editor here.


free counters