Strona g³ówna - main page


Nowości:  Tiger Meet 2014  -  ILA 2014, Berlin, Niemcy -  Dni z Wojskiem Polskim, Mińsk Maz.  -  Air Show Radom 2013


nazwa PZL W-3WA Sokół miejsce Tallil AB, Irak (ORTL)
rejestracja/nr boczny 0911  data 2003-08
nr fabr. 360911 autor Remko van de Bunt
użytkownik/właściciel
jednostka
Lotnictwo Wojsk Lądowych
uwagi
Zdjęcie jest na stronie od 2004-12-19 - obejrzane 3517 razy.
Link do zdjęcia: http://lotnictwo.net/foto.php?id=112527
< następne - Nowe wyszukiwanie - poprzednie>


Copyright Lotnictwo.net & LAF. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i jakiekolwiek inne materiały i dane z tych stron nie mogą być używane lub publikowane, zarówno do celów zarobkowych, jak i innych, w jakiejkolwiek formie, w Internecie, ksi±żkach i czasopismach, bez zezwolenia ich autorów. We wszelkich sprawach proszę kontaktować się z nami e-mailem - kontakt z redakcją.
Copyright Lotnictwo.net & LAF. All rights reserved. Photos and any other material from this site may not be used or published, neither commercially nor for other purposes, in any form, including Internet, magazines and books, without the authors permission. For all enquiries please contact us by e-mail or by other means. Contact the editor here.


free counters